Tarieven

Uurtarief

Het standaard uurtarief bedraagt per 1 januari 2015 € 67,50 vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

Uiteraard houden wij onze werkzaamheden en de daarmee gepaarde tijd steeds nauwkeurig voor u bij. Tezamen met onze declaratie(s) (meestal maandelijks) ontvangt u van ons een urenspecificatie.

Kostenstructuur

Kantoorkosten

Kantoorkosten bestaan voornamelijk uit kosten die noodzakelijk zijn voor de goede behartiging van uw zaak. Bijvoorbeeld: reguliere postverzending, telefoon, fax, dataverkeer, kopieerwerk etc.

Verschotten

Verschotten zijn kosten van derden. Deze worden aan u doorberekend via een declaratie, zodra deze kosten bij ons in rekening zijn gebracht. Uiteraard wordt u vooraf over deze kosten ingelicht, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voorbeelden van verschotten zijn: kosten voor het opvragen van uittreksels (bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of het Kadaster), griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van aangetekende of andere bijzondere postverzending, etc.

Betaling

Betaling dient steeds te geschieden, middels overmaking van het factuurbedrag, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, op IBAN: NL74 INGB 0006 4099 03, ten name van ‘Somers Adviezen Op Maat’, onder vermelding van het factuurnummer.

Het is gebruikelijk en in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, om betaling van een voorschot (een depotdeclaratie) te vragen, alvorens wij de werkzaamheden aanvangen. De omvang van het voorschot wordt bepaald door de geschatte kosten voor de rechtshulp.