Over

Jurist en het gezicht achter Somers Adviezen Op Maat is Sebastiaan Somers. Door de jaren heen, heb ik ruime praktijk- en proceservaring opgedaan als jurist.

Ik ben een gedreven jurist met een strategische blik. Voor mij is het belangrijk dat de juiste doelgroep wordt bereikt. De oplossing om drempels te verlagen? Ik ben er helder in: beter informeren, helder communiceren en een aangepaste  dienstverlening.

Missie, visie en strategie

Bezig zijn met wat je scherp blijft houden, waar je goed in bent en waar je interesse ligt. Op gepaste momenten jouw strategie in kunnen zetten. Verrassend uit de hoek kunnen komen.

Elke jurist is gespecialiseerd op een eigen terrein. Hij of zij volgt de recente ontwikkelingen in zijn materie en beantwoordt enthousiast uw vragen in zijn of haar specialisatie.

Ik vind het “juridische spel” uitermate interessant, blijf mezelf erin verdiepen en heb door de ervaring voelsprieten ontwikkeld, “voor wat komen gaat”. Het is leuk om dat in de praktijk tot uiting te laten komen!

Sebastiaan en kantoorruimte
Ik heb de beschikking over kantoorruimte binnen mijn dienstverleningsgebied.

Betrouwbaar

In samenspraak met u kies ik de juiste strategie. Ik verlies daarbij de kosten-baten analyse niet uit het oog. U wint (soms) meer bij het voorkomen van een rechtszaak en ik zal u, ook daarbij op de juiste wijze adviseren en bijstaan. Dat is van onschatbare waarde. Als bevoorrecht jurist help ik u, uw conflicten en rechtszaken, soms ook juist te voorkomen. Als bemiddelaar help ik u in een onderhandelde situatie een oplossing te bereiken, waar u het beste mee geholpen bent. Dat is de kern van mijn vak en dat is waar ik als persoon voor sta.

U helpen is wat ik graag doe

Ik wil met mijn dienstverlening de risico’s die u mogelijk loopt, op zou kunnen gaan lopen, zoveel mogelijk voorkomen. En als bepaalde scenario’s zich eenmaal hebben voorgedaan, dan is het zaak en mijn taak, om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Het belangrijkste is dat u, aan uw jurist, zorgeloos uw zaak uit handen kunt geven. Dat is voor mij leidend. Het recht is voor mij geen “instituut” op zichzelf, waarin geschillen en procedures de boventoon voeren. Nee, voor mij is het recht een middel en een instrument, om uw recht op een eerlijke procesvoering waar te maken en uw doelen te realiseren.

Ondernemerschap vind ik (Sebastiaan) erg leuk. Vanwege de dynamiek en juist ook de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. De keuzes die je soms maakt zijn vaak vernieuwend en leerzaam. Maar vooral ook omdat je als ondernemer telkens zoekende bent, hoe je de creativiteit die je hebt weer aan de dag moet leggen. Wat mij drijft is u helpen, uw zaken behartigen, uw geschil tot een goed einde te brengen.

Mijn mensenkennis heeft zich ook ontwikkeld

Ook mijn mensenkennis heeft zich ontwikkeld. Dat dient mijn werk als jurist vaak ook nog eens.

Achter ieder mens zit een ander verhaal. Evenzo zit er achter ieder juridisch geschil een voorgeschiedenis.

Door vooral veel van de voorgeschiedenis te weten te komen, zal de oorzaak en soms de volharding van (een stelling in) een geschil vanzelf duidelijk worden. Mensen handelen vaak vanuit emotie.

Het bewust niet betalen van een rekening, maakt de rekening er meestal niet goedkoper op. Maar omdat er ook in juridische geschillen vaak vanuit emotie wordt gehandeld, brengt dat met zich mee dat niet ieder mens even makkelijk van zijn principes af te brengen is. Ik probeer de mens achter het geschil te doorgronden, voordat ik namens hem of haar ga procederen. Dat is niet voor niets. Het kan ook in het proces verrassingen mogelijk voorkomen.

Overigens is het ook juist weer het verrassingseffect wat het procederen zo intressant maakt.

Op welk moment om hulp of advies vragen?

Het moment om juridisch advies te vragen? Als alles uit de hand is
gelopen? Dat kan, maar liever eerder! Goed juridisch advies kan veel leed
besparen! Bij Sebastiaan (Somers Adviezen Op Maat) kunt u voor vele juridische vraagstukken terecht.

Mijn dienstverlening is allesomvattend en richt zich voornamelijk toe op de kantonrechtspraak. Maar ook in minnelijke trajecten (buiten de rechter om) sta ik u graag bij.

In het algemeen geldt ook, dat u van mij mag verwachten dat ik me zal inspannen uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Dat is uiteindelijk ook mijn taak als uw jurist.

Garanties kan ik u uiteraard niet geven.

Door mij tijdig in te schakelen voorkomt u veel ellende en hoge kosten!

Informatieverstrekking aan mij

Een jurist is zo goed als de informatie waar hij over beschikt. Juristen zijn geroepen om de mens recht te verschaffen. Door recht te verschaffen kan de mens leven. Het recht staat in dienst van de mens en van de samenleving waarvan de mens deel uitmaakt.

Een zaak gaat altijd over feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor mij (Sebastiaan), en dus voor u, van groot belang dat ik goed geïnformeerd zal worden door u. Dat is uw verantwoordelijkheid. Ik zal natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u weet, of meent te weten, kan ik geen vragen stellen.

Geef mij (Sebastiaan) als jurist zoveel mogelijk informatie, ik kan en zal dan afwegen of het van belang is voor de beoordeling van de zaak. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Ik ben daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.

Juridische ondersteuning nodig? Ik help u graag! Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met mij.