Klachtenprocedure

Uiteraard stellen wij hoge eisen aan onze dienstverlening. Wij zullen er altijd naar streven het maximale voor onze cliënten te betekenen. Ondanks onze inzet en uw verwachtingen, kan het onverhoopt voorkomen dat er onvrede ontstaat. Dit is erg vervelend en wij streven dan ook naar een passende en bevredigende oplossing.

Wij hanteren hieromtrent een klachtenprocedure. In dit artikel leggen wij u de klachtenprocedure uit:

De klachtenprocedure 

1. Klachten kunnen alleen als klacht worden beschouwd als deze schriftelijk worden ingediend.
Dat kan via e-mail of via een formele brief. De indiener van de klacht geeft in de e-mail of brief helder aan waaruit de onvrede over de dienstverlening bestaat.

2. Klachten kunnen worden ingediend ter attentie van de directie van Somers Adviezen Op Maat.
Deze handelt de klacht administratief af.

3. Aan het feitelijk indienen van de klacht worden verder geen vormvereisten gesteld.
Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.

4. Na ontvangst van de klacht bekijkt Somers Adviezen Op Maat of deze duidelijk en ontvankelijk is.
Zo nodig neemt de directie van Somers Adviezen Op Maat contact op met degene die de klacht heeft ingediend om nadere vragen te stellen. In principe krijgt Somers Adviezen Op Maat 15 werkdagen de tijd om de klacht af te handelen. Somers Adviezen Op Maat kan echter bij ingewikkelde klachten besluiten deze termijn te verlengen.

5. De afwikkeling van klachten gebeurt door Somers Adviezen Op Maat zelf, onder toezicht van de directie.

6. De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken en indien noodzakelijk schriftelijk worden bevestigd.