Over ons

Het gezicht achter Somers Adviezen Op Maat is Sebastiaan Somers.

Sebastiaan is een gedreven jurist met een strategische blik. Voor Sebastiaan is het belangrijk dat de juiste doelgroep wordt bereikt. De oplossing om drempels te verlagen? Sebastiaan is er helder in: beter informeren, helder communiceren en een aangepaste  dienstverlening.

Op welk moment om hulp of advies vragen?

Het moment om juridisch advies te vragen? Als alles uit de hand is
gelopen? Dat kan, maar liever eerder! Goed juridisch advies kan veel leed
besparen! Bij Somers Adviezen Op Maat kunt u voor vele juridische vraagstukken terecht.

In het algemeen geldt ook dat u van ons mag verwachten dat wij ons inspannen uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Garanties kunnen wij u niet geven.

Door ons tijdig in te schakelen voorkomt u veel ellende en hoge kosten!

Informatieverstrekking aan ons

Een jurist is zo goed als de informatie waar hij over beschikt. Een zaak gaat altijd over feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor ons, en dus voor u, van groot belang dat wij goed geïnformeerd worden door u. Dat is uw verantwoordelijkheid. Wij zullen natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u weet, of meent te weten, kunnen wij geen vragen stellen.

Geef ons zoveel mogelijk informatie, wij kunnen en zullen dan afwegen of het van belang is voor de beoordeling van de zaak. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Het kantoor is daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.